Ač si to přímo nepřipouští, už implementace informačního sytému bývá většinou řešena externí firmou, u níž má vnitropodnikové oddělení IT pouze podpůrnou či koordinační funkci. Využívání zdrojů zvenčí (out source) k plnění vlastních záměrů ale může ve firmě představovat i stoprocentní podíl na řešení oblasti IT.
http://www.quadronet.cz/sprava-it-nemusi-byt-vase-starost/