Belleair, Florida
21. března 2014
Scientologové Fu Mei a Jim Mathersovi vytvořili webovou stránku Den štěstí a mezinárodně šíří poselství, že „je ve vašich silách ukázat cestu k méně nebezpečnému a šťastnějšímu životu“ skrze Cestu ke štěstí, nenáboženský morální kodex založený na zdravém rozumu, který napsal autor, humanitář a zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.
Scientologové Fu Mei a Jim Mathersovi z Belleair na Floridě vyzývají lidi z celého světa, aby ostatním pomohli být šťastnější, 20. března, na Mezinárodní den štěstí.
A toto není prázdné přání. Místo toho podporují své dobré úmysly tím, o čem říkají, že je úžasná malá brožura, kterou může kdokoli použít k nalezení většího štěstí v životě.
Tato brožura je Cesta ke štěstí, nenáboženský morální kodex založený na zdravém rozumu.
Cesta ke štěstí je publikována ve 111 jazycích a Jim používá jednoduchá pravidla brožury na obchodních seminářích, které vede v zemích po celém světě.
„Obsahuje neocenitelné informace o tom, jak se stát více kompetentním a schopným v životě,“ říká. „Cestu ke štěstí jsem použil také k záchraně partnerství a manželství, které se rozpadaly.“
„Po mnoho let jsem měla záměr rozdat milion výtisků Cesty ke štěstí v jediném dni,“ říká Fu Mei. „Vidím, že řeší konflikty mezi lidmi ve velkém měřítku, strhává ‚Berlínské zdi‘ mezi lidmi různých národů a vyznání. Jaký dopad by to mělo. Když jsem slyšela, že rozhodnutí o tomto dni bylo schváleno OSN, pom