Pochod spolusponzorovaný Scientologií podporovanou iniciativou v oblasti lidských práv, mobilizuje mládež k obraně práv druhých.
Kodaňská mládež se v prosinci připojila k pátému ročníku místního Pochodu za lidská práva u příležitosti 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv.
Kodaňská mládež se v prosinci 2013 připojila k pátému ročníku místního Pochodu za lidská práva u příležitosti 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv.
Začátek byl v centru Kodaně na Vesterbro Torv a mládež pochodoval do krytého sportovního komplexu Street Mekka, kde se shromáždili na mítinku k lidským právům a na hudebním festivalu.
Účastníci akce obkreslili své ruce a napsali osobní zprávy o lidských právech na velkou nástěnnou malbu, aby potvrdili svůj závazek udělat lidská práva skutečností.
Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.
___________
Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.
###
Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“.