Výrobu je potřeba plánovat a řídit nejen dlouhodobě, ale zejména operativně. Nestačí vypočítat potřebu materiálu, výroba musí rychle reagovat na měnící se požadavky a upravovat výrobní plán dle aktuální situace a potřeb.

http://www.maggio.cz/rizeni-vyroby/