Novinka z produkcie najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., ktorým je horizontálny plochý termický kolektor TS530/M, sa stretla s veľkým záujmom. Nový kolektor je horizontálnou verziou obľúbeného kolektora TS500. So svojou zväčšenou plochou 2,5 m2 je zvlášť vhodný na použite pri bytových domoch, priemyselných objektoch, rekreačných a iných zariadeniach s potrebou inštalácie väčšieho počtu kolektorov. Svoje uplatnenie nachádza najmä pri budovách, kde sa kladie dôraz na estetiku a minimalizovanie nežiadúcich účinkov vetra. Kolektor TS530/M má zvýšenú odolnosť voči náročným poveternostným podmienkam a je možné inštalovať ho na fasády, alebo balkónové zábradlia rodinných domov, priemyselných objektov, ale aj na budovy slúžiace rôznym podnikateľským účelom. Informuje o tom Ondrej Dobrocký, vedúci technického úseku THERMO|SOLARU.

,,Certifikačné skúšky nového kolektora typu TS 530/M úspešne prebehli na konci roku 2017. Rok 2018 ukazuje, že vývoj a uvedenie tohto typu kolektora na trh bol z pohľadu spoločnosti dobrým krokom, pretože sa osvedčuje jeho dobrý predaj. Najväčší záujem prejavili zatiaľ zákazníci v Českej Republike. Je to kolektor s obrysovou plochou 2,5m2, absorbčnou plochou 2,26m2, v horizontálnom prevedení, ktorý v sebe spája výhody horizontálnej montáže, veľmi vhodnej pre domy s rovnou strechou, montážou na zábradlie alebo fasádu domu.