Energie2, a. s., je slovenská spoločnosť zabezpečujúca spoľahlivé dodávky zemného plynu a elektrickej energie. Spoločnosť je na slovenskom trhu s energetikou viac ako 5 rokov a dodáva pre všetky typy firiem, organizácie, verejný sektor aj domácnosti. Okrem Slovenska pôsobí aj v ČR, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku. Pod značkou Energie2 pôsobia špičkoví odborníci v oblasti energetiky na Slovensku. Preto svojim zákazníkom spoločnosť dodáva nielen elektrinu a plyn, ale aj čoraz viac potrebné a využívané energetické poradenstvo a doplnkové služby v oblasti energetiky.

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu hovorí: „Energetický audit je systematický postup, na základe ktorého získa zákazník užitočné informácie o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Výstupom takéhoto auditu je písomná správa, ktorej podstatou je identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Energetický audit vypracuje audítor spoločnosti Energie2. Postupuje tak, že určí predmet energetického auditu, posúdi a zhodnotí skutkový stav – energetickú bilanciu, navrhne opatrenia na zníženie spotreby energie, vymedzí možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie a posúdi navrhované opatrenia po ekonomickej a environmentálnej stránke.
Kým energetický audit vypracúva audítor, energetický certifikát budov má na starosti projektant.