11. 10. 2013
Souvislost mezi drogami a násilnou trestnou činností přináší důležitost protidrogové výchovy do centra pozornosti s ohledem na uveřejnění jihoafrických národních statistik trestné činnosti ze dne 19. září. Scientologická církev Pretoria se zúčastňuje pochodu v Ženském měsíčním průvodu na podporu protidrogové prevence.
Jihoafrické národní statistiky zločinnosti vydané 19. září ukazují nárůst násilných trestných činů: vražda, pokus o vraždu, ozbrojená vyloupení domů a ozbrojená přepadení aut. Ve stejné době se míra kriminality spojená s drogami zvýšila o 13,5 %.
Dobrovolníci ze Scientologické církve v Pretorii se zavázali ke snižování kriminality tím, že omezí zneužívání drog dříve, než začne. Provádějí protidrogové vzdělávací a preventivní programy, podporují a přispívají na programy, které podporují život bez drog, a školí jiné v používání osnovy Pravdy o drogách. Scientologická církev zpřístupňuje výukové materiály Pravda o drogách zdarma pro pedagogy, pro vymahatele práva a pro komunitní programy.
Scientologové pomáhali plánovat závěr jihoafrického Ženského měsíce – přehlídky, kterou pořádá policie v Pretorii a místní samospráva, aby zaujala stanovisko k drogám, kriminalitě a prostituci – a scientologové pochodovali v průvodu a nesli svůj transparent Pravda o drogách.
Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách.