Jízdou na kole za práva pro všechny – členové Scientologické církve Cagliari odstartovali měsíc aktivit, který vyvrcholil v úterý 10. prosince na Den lidských práv OSN, u příležitosti 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv OSN.
Členové Scientologické církve Cagliari na Sardinii šlápli 10. listopadu 2013 do pedálů svých jízdních kol, aby podpořili lidská práva účastí na akci organizované Přáteli cyklistiky Cagliari. Tím odstartovali měsíc aktivit, který byl završen 10. prosince u příležitosti 65. výročí Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Tím byl odstartován začátek celého měsíce aktivit za lidská práva, který vyvrcholil v Den lidských práv OSN.
Poselstvím celé jízdy bylo: „Rovnost a stejná práva pro všechny.“ Desítky cyklistů rozdali více než 400 výtisků brožurky Příběh lidských práv, který publikovalo sdružení Sjednoceni za lidská práva, což je iniciativa na podporu lidských práv podporovaná Scientologickou církví.
Scientologové na pěti kontinentech společně s vládními agenturami a nevládními organizacemi usilují o to, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech.
Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříc poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje.