| JIŽNÍ AFRIKA • 13. ZÁŘÍ, 2013 |
VÍCE NEŽ 400 SPECIALISTŮ SE ZÚČASTNILO SEMINÁŘE O PROTIDROGOVÉ PREVENCI V SCIENTOLOGICKÉM CENTRU, UPROSTŘED ZPRÁV O STUPŇUJÍCÍM SE UŽÍVÁNÍ DROG V TÉTO ZEMI.
NELEGÁLNÍ DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI V JIŽNÍ AFRICE JSOU VELKÝM PROBLÉMEM, PREMIÉRKA HELEN ZILLE ZE ZÁPADNÍHO KAPSKA TO POPISUJE JAKO "STRAŠLIVÁ SITUACE, KTERÁ PŘEDSTAVUJE JEDNU Z NAŠICH NEJVĚTŠÍCH SOCIÁLNÍCH KRIZÍ." PROBLÉM ESKALOVAL DO TAKOVÉ MÍRY, ŽE ZILLE A ALBERT FRITZ, ČLEN VÝKONNÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ ROZVOJ ZÁPADNÍHO KAPSKA, OZNÁMILI 19.SRPNA, ŽE JEJICH PROVINČNÍ VLÁDA V LETOŠNÍM UTRATÍ VÍCE NEŽ 87 MILLIONŮ RANDŮ NA ŘEŠENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DROG A ALKOHOLU. TO JE VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBEK TOHO, CO BYLO NA ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU PŘIDĚLENO PŘED ČTYŘMI LETY.
SCIENTOLOGICKÁ CENTRA TENTO PROBLÉM ŘEŠÍ TAK, ŽE SPOLUPRACUJÍ S PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍMI SKUPINAMI A JEDNOTLIVCI PO CELÉ JIŽNÍ AFRICE, ABY BYLO ZABRÁNĚNO ZNEUŽÍVÁNÍ DROG JEŠTĚ DRIVE, NEŽ K NĚMU DOJDE. POSKYTUJÍ MLÁDEŽI FAKTICKÉ INFORMACE O TOM, CO DROGY JSOU A CO ZPŮSOBUJÍ, ABY JIM POMOHLI UČINIT SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ ŽÍT ŽIVOT BEZ DROG.
V RÁMCI TOHOTO PROGRAM USPOŘÁDALA 17. A 18 SRPNA SCIENTOLOGICKÁ CENTRA Z PRETORIE, JOHANNESBURGU, KAPSKÉHO MĚSTA, PORT ELIZABETH A DURBANU SEMINÁŘ PRO VÝCHOVU ODBORNÝCH SPECIALISTŮ V PROTIDROGOVÉ PREVENCI NA ZÁKLADĚ PROGRAMU PRAVDA O DROGÁCH – INICIATIVY ZAMĚŘENÉ NA PROTIDROGOVÉ VZDĚLÁNÍ, KTEROU CÍRKEV PODPORUJE. ZÚČASTNILO SE HO VÍCE NEŽ 400 PEDAGOGŮ, VLÁDNÍCH