11. prosince 2013

Nejvyšší soud Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vydává rozhodnutí, jež je historickým mezníkem ve vztahu k Scientologickému náboženství

Scientologická církev mezinárodní s potěšením oznamuje, že Nejvyšší soud Spojeného království právě vydal přelomové usnesení, jímž prohlašuje kapli v naší Scientologické církvi Londýn za místo náboženského vyznávání podle zákonů Spojeného království. Máme velkou radost za naši Londýnskou církev a šťastný pár, který ten případ inicioval. Dále nás velmi těší, že všichni angličtí scientologové si budou moci nechat legálně požehnat své manželství před rodinou a přáteli scientologickou náboženskou svatební ceremonií, jež se bude celebrovat v kapli Londýnské církve.

Usnesení Nejvyššího soudu zahrnuje principy rovnosti a ne-diskriminace v otázkách náboženství. Toto rozhodnutí zajišťuje, že se s Scientologickou církví a scientology nebude jednat jinak než s ostatními náboženstvími a jejich farníky a že jim budou udělena stejná práva.

Ve svém usnesení, že Scientologie je náboženstvím a že její kaple (kterou je možné nalézt v každé Scientologické církvi na světě) je místem náboženského vyznávání, Nejvyšší soud rozhodl, že definice náboženství a vyznávání musí být moderní a dostatečně široká, aby zahrnula víry, jež vyznává většina světové populace.

Dnešní rozhodnutí spolu s usnesením Nejvyššího soudu Austrálie z roku 1983, jež uznává Scientologii jako náboženství, představuje