Scientologická církev Pretorie hostila v listopadu 2013 konferenci o lidských právech, která se věnovala tvrzení o porušování lidských práv a možné nápravě. Mezi účastníky byli také uprchlíci, kteří opustili svůj domov a usadili se v Jihoafrické republice.
Konference byla zaměřena na potřebu implementovat mezinárodní standardy lidských práv a na důležitost vzdělávání v Mezinárodní deklaraci lidských práv, tak aby došlo ke změně skrytých postojů, z kterých pak porušování lidských práv vyvěrá.

Maurithus Meiring, ředitel speciálních záležitostí Scientologické církve Pretorie, představil účastníkům konference vzdělávací iniciativu o lidských právech, kterou Scientologická církev podporuje, a předal jim výtisky Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, což je brožura vydaná proto, aby pokryla poptávku po požadavcích o více informacích o těchto programech.
Scientologové na pěti kontinentech společně s vládními agenturami a nevládními organizacemi usilují o to, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech. Pro více informací navštivte scientology.org/humanrights.
###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal: “Lidská práva se musí stát skutečností, ne jen idealistickým snem,” a scientologické náboženství je založeno na principu lidských práv.