Hamburk, Německo
1. 10. 2013
Africká letní noc – oslava kulturní rozmanitosti v Scientologické církvi v Hamburku – propaguje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN.
V hledišti se rozléhal rytmus bubnů, když se vůdci komunit, sousedé a přátelé sešli 6. září ve Scientologické církvi v Hamburku na Africké letní noci, oslavě kulturní rozmanitosti.
Dva Hamburští scientologové, jeden z Nigérie a druhý z Mosambiku, dostali nápad uspořádat tento večer, aby sdíleli ducha a radost svých rodných zemí se svými německými přáteli.
Hosté jedli mosambické pochoutky, prohlédli si výstavu afrického umění a poslouchali afro-jazz v podání New Gospel Singers.
Němečtí scientologové uskutečňovali aktivity na podporu povědomí o lidských právech po celý rok, jako je pořádání každoročních pochodů za lidská práva na Den lidských práv 10. prosince, vedení přednášek a seminářů a distribuce výtisků brožury „Co jsou to lidská práva?“ ve svých komunitách.
Africká letní noc je jednou z řady mezikulturních akcí pořádaných Scientologickou církví v Hamburku na podporu porozumění a kulturní rozmanitosti v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, která prohlašuje, že „je nezbytné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy.“ Hosté obdrželi výtisky brožury „Co jsou lidská práva?“ a brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností.
Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve spole