Moskva, Rusko
12. 4. 2014
Moskevští scientologové dosáhli milníku – dvě desetiletí služby scientologické komunitě v Ruské federaci
Náboženské a občanští vůdci a zástupci četných humanitárních organizací se sešli v Scientologické církvi v Moskvě, aby s členy církve a zaměstnanci oslavili její 20. výročí.
Výkonný ředitel církve předložil přehled o mnoha jejích úspěších v jejich snaze o dosažení cílů Scientologie „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“. Zavázal se pokračovat v práci se všemi náboženstvími, občanskými a nevládními organizacemi na posílení míru a dohody a řešení výzev, jimž společnost dnes čelí.
Paní Ludmila Aleksejeva, předsedkyně Moskevské helsinské skupiny, nejstarší organizace pro lidská práva v zemi, udělila první z tuctu uznání předaných Církvi při této příležitosti. Ocenila práci Církve na ochraně práv lidí všech vyznání a na sjednocení těch, kteří se společným úsilím pracují pro náboženskou svobodu.
„Jsem velmi potěšen, že jsem mezi lidmi, kteří se upřímně snaží změnit svět k lepšímu,“ řekl jeden náboženský vůdce. „Jsou to lidé, kteří opravdu něco dělají.“
Zástupkyně jiné víry pochválila církev za její práci na obnovení morálního rámce mládeže, což vidí jako zásadní službu pro zvrácení jednoho z nejzávažnějších problémů v dnešní společnosti – rozpadu rodinné jednotky.