Vydání nové brožury na podporu míru u příležitosti Mezinárodního dne míru.
Na konferenci pořádané v Scientologické církvi v Římě u příležitosti Mezinárodního dne míru 21. září vydal ředitel pro zvláštní záležitosti Fabrizio D\’ Agostino novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Cesta ke štěstí, Vytváření světa poctivosti, důvěry a sebeúcty.
Cesta ke štěstí je nenáboženský morální kodex založený výhradně na zdravém rozumu, který napsal autor, filosof a zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.
Mezinárodní den míru byl zvolen k vydání brožury, která obsahuje přehled Cesty ke štěstí a jejího využití v zemích po celém světě ke snížení kriminality a násilí, uklidnění opozičních frakcí ve sporech a sdružování rozhádaných lidí tím, že jim připomíná důležitost jednotlivce a hodnoty, které mají všichni lidé společné.
Scientologická církev v Římě aktivně přináší humanitární programy lidem ve svém městě. Je ideální scientologickou organizací, její zařízení je uspořádáno tak, aby sloužilo scientologům v jejich postupu k duchovní svobodě, a slouží jako ústředí pro celou komunitu – místo setkání společných snah k duchovnímu povznesení občanů všech vyznání.
Cesta ke štěstí byla napsána v roce 1981. Je nesmírně populární od svého prvního vydání, přes 100 miliónů výtisků se distribuovalo ve 109 jazycích ve 205 zemích a oblastech.
Scientologická církev a její členové hrdě sdílejí nástroje pro šťastnější život, obsažené v Cestě ke štěstí se všemi, jejichž cílem je také lepší svět.