SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV PŘIDÁVÁ SLOŽKU SYNTETICKÝCH DROG DO PROTIDROGOVÉ VÝCHOVNÉ INICIATIVY, KTEROU PODPORUJE. MEZINÁRODNÍ CENTRUM SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE PRÁVĚ DOKONČILO KAŽDOROČNÍ PŘEHLÍDKU PROGRAMU PRAVDA O DROGÁCH, COŽ JE VZDĚLÁVACÍ A PREVENČNÍ INICIATIVA, KTEROU PODPORUJE. TATO PŘEHLÍDKA PROBÍHÁ KAŽDÝ ŘÍJEN, PREZENTUJE VÝSLEDKY A IDENTIFIKUJE NOVÉ PROBLÉMY. TYTO VÝSLEDKY JSOU ZAČLENĚNY DO NÁRODNÍHO MĚSÍCE CÍRKVE NA ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (CHURCH’S NATIONAL SUBSTANCE ABUSE AWARENESS MONTH) A NÁRODNÍHO TÝDNE ČERVENÉ STUŽKY PROTIDROGOVÉ VÝCHOVY A PROTIDROGOVÝCH PREVENČNÍCH AKTIVIT VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (NATIONAL RED RIBBON WEEK DRUG EDUCATION AND DRUG PREVENTION ACTIVITIES IN THE UNITED STATES) A PROTIDROGOVÉ VZDĚLÁVACÍ INICIATIVY CÍRKVE V ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ.
PŘÍZRAK NOVÝCH SYNTETICKÝCH LÁTEK SE V ROCE 2013 UKÁZAL JAKO JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ.
“NÁPOR NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG VYTVOŘIL ZCELA NOVOU OBLAST, KTERÁ POSTIHUJE MLADÉ LIDI NA CELÉM SVĚTĚ,” ŘEKL MLUVČÍ SCIENTOLOGIE BOB ADAMS.
JSOU TAKÉ ZNÁMÉ JAKO NOVÉ PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY (NPS), JEDNÁ SE O SYNTETICKÉ DROGY, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY TAK, ŽE JE MÍRNĚ POZMĚNĚNA CHEMICKÁ STRUKTURA NELEGÁLNÍCH HALUCINOGENŮ NEBO OMAMNÝCH LÁTEK. PROTOŽE NEJSOU TYTO DROGY TOTOŽNÉ S LÁTKAMI ZAKÁZANÝMI, JSOU BEZ POVŠIMNUTÍ PRODÁVÁNY A POUŽÍVÁNY VE VĚTŠINĚ ZEMÍ. JEJICH ÚČINKY JSOU TAK NIČIVÉ JAKO DROGY, KTERÝM SE PODOBAJÍ, NEBO JEŠTĚ HORŠÍ.