SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV PŘIDÁVÁ SLOŽKU SYNTETICKÝCH DROG DO PROTIDROGOVÉ VÝCHOVNÉ INICIATIVY, KTEROU PODPORUJE. MEZINÁRODNÍ CENTRUM SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE PRÁVĚ DOKONČILO KAŽDOROČNÍ PŘEHLÍDKU PROGRAMU PRAVDA O DROGÁCH, COŽ JE VZDĚLÁVACÍ A PREVENČNÍ INICIATIVA, KTEROU PODPORUJE. TATO PŘEHLÍDKA PROBÍHÁ KAŽDÝ ŘÍJEN, PREZENTUJE VÝSLEDKY A IDENTIFIKUJE NOVÉ PROBLÉMY. TYTO VÝSLEDKY JSOU ZAČLENĚNY DO NÁRODNÍHO MĚSÍCE CÍRKVE NA ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (CHURCH’S NATIONAL SUBSTANCE ABUSE AWARENESS MONTH) A NÁRODNÍHO TÝDNE ČERVENÉ STUŽKY PROTIDROGOVÉ VÝCHOVY A PROTIDROGOVÝCH PREVENČNÍCH AKTIVIT VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (NATIONAL RED RIBBON WEEK DRUG EDUCATION AND DRUG PREVENTION ACTIVITIES IN THE UNITED STATES) A PROTIDROGOVÉ VZDĚLÁVACÍ INICIATIVY CÍRKVE V ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ.
PŘÍZRAK NOVÝCH SYNTETICKÝCH LÁTEK SE V ROCE 2013 UKÁZAL JAKO JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ.
“NÁPOR NOVÝCH SYNTETICKÝCH DROG VYTVOŘIL ZCELA NOVOU OBLAST, KTERÁ POSTIHUJE MLADÉ LIDI NA CELÉM SVĚTĚ,” ŘEKL MLUVČÍ SCIENTOLOGIE BOB ADAMS.
JSOU TAKÉ ZNÁMÉ JAKO NOVÉ PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY (NPS), JEDNÁ SE O SYNTETICKÉ DROGY, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY TAK, ŽE JE MÍRNĚ POZMĚNĚNA CHEMICKÁ STRUKTURA NELEGÁLNÍCH HALUCINOGENŮ NEBO OMAMNÝCH LÁTEK. PROTOŽE NEJSOU TYTO DROGY TOTOŽNÉ S LÁTKAMI ZAKÁZANÝMI, JSOU BEZ POVŠIMNUTÍ PRODÁVÁNY A POUŽÍVÁNY VE VĚTŠINĚ ZEMÍ. JEJICH ÚČINKY JSOU TAK NIČIVÉ JAKO DROGY, KTERÝM SE PODOBAJÍ, NEBO JEŠTĚ HORŠÍ.

At Cake Town Café, you will locate the most creative cake plans and unmistakable flavors which would unquestionably abandon all of you entranced. On the off chance that you are searching for themed birthday cake shops in marathahalli to surprize your children, our one of a kind scope of cakes will without a doubt convey a wide grin to your face. We have the absolute best fondant cakes like Minion Children's cake, Kit Kat Dora and Hulk chocolate cake, Rich Valentine Cake, and so f