V roce 2013 si připomínáme 10. výročí zahájení kavalkád Dobrovolných duchovních, které zpřístupňují pomoc Dobrovolných duchovních komunitám po celém světě. Program Dobrovolných duchovních byl vyvinut v roce 1976. L. Ron Hubbard pozoroval rychlý pokles morálky a etiky v pozdních 60. a 70. letech a stoupající kriminalitu a zneužívání drog a založil program poskytující nástroje, které kdokoli může použít ke zlepšení kvality života pro svoji rodinu, přátele a komunitu.
Stany kavalkád Dobrovolných duchovních jsou postaveny v městských centrech a na sportovních akcích, veletrzích a festivalech. Každý je vybaven na dodávání seminářů, kurzů a workshopů pro stovky lidí najednou, přičemž vše je zdarma a otevřené pro každého.
Ti, kdo navštíví stan kavalkády Dobrovolných duchovních, jsou zváni, aby se naučili některou z 19 různých dovedností pro život včetně toho, jak řešit konflikty, zachránit vztahy, obnovit čestnost a integritu, překonat drogovou závislost a dosáhnout plánů a cílů.
V letech 2004 a 2005 to bylo dále rozšířeno o Výpravy dobré vůle m Dobrovolných duchovních, které cestují po odlehlých místech ve východní Evropě, Latinské Americe, na Sibiři, na tichomořských ostrovech, v jižní Asii, Africe, australském vnitrozemí a podél řeky Amazonky.
Používáním toho, co se naučili, u svých přátel a rodiny uskutečňují Dobrovolní duchovní záměr programu, jak jej vyjádřil zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard.