Sbor scientologických Dobrovolných duchovních je všezahrnující program Scientologické církve, který poskytuje komunitní služby, pomoc při katastrofách a při mimořádných událostech. Program byl vytvořen před více než 30 lety zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem a rozrostl se na více než 200 000 Dobrovolných duchovních na celém světě, kteří sloužili na 161 místech katastrof, včetně Ground Zero po 11. září, tsunami v jihovýchodní Asii, hurikánu Katrina, Haiti a Japonska.
Dobrovolní duchovní trénovali a spolupracovali s více než 1000 různých skupinami, organizacemi a agenturami včetně Červeného kříže, FEMA (Federální agentura USA pro zvládání krize), Národní gardy a policie a hasičských sborů. Motto sboru Dobrovolných duchovních je: „Něco se s tím dá dělat“.
Kromě pomoci lidem v nouzi v jejich vlastních komunitách pomohli scientologičtí Dobrovolní duchovní stovkám tisíc lidí ve velkých městech po celém světě a na odlehlých základnách. Našich 18 kontinentálních putovních center Dobrovolných duchovních cestovalo přes 170 zemí a urazilo více než 48 300 km, a to včetně člunu Dobrovolných duchovních cestujícího po Amazonce, dvou center putujících po celé západní a střední Africe a putovního centra ve vnitrozemí Austrálie.
Scientologičtí Dobrovolní duchovní také běžně pracují bok po boku s ostatními organizacemi zaměřujícími se na pomoc při mimořádných událostech a s humanitárními organizacemi, které pomáhají zachraňovat životy a vnášet řád do