OBREGON
| MEXIKO, MEXIKO •
10. září, 2013 |
Na letošním koncertě za lidská práva, který byl podpořen hlavním městem Mexika a Komisí za liská práva v Mexiku, byla slavnostní atmosféra a hudba plná života.
Festival byl jednou z částí série programů na povznesení čtvrti Alvaro Obregona hlavního města Mexika, která je sužována chudobou a kriminalitou.
Mottem této akce bylo "ochraňte svá práva, máte právo znát svá práva." Dobrovolníci pobočky Mládeže za lidská práva a Národní scientologické organizace pro Mexiko byli přítomni, aby pomohli účastníkům festivalu při získávání těchto znalostí.
Tato práva jsou uchována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (UDHR), prvním světovém dokumentu obsahující lidská práva, ale průzkum provedený na tisíci lidech organizací Mládež za lidská práva v Mexiku odhalil, že 92 procent dotazovaných uvedlo pouze tři nebo méně z 30 lidských práv, 7 procent jich vyjmenovalo pouze pět a nikdo jich nedokázal vyjmenovat 10.
Vzdělávací materiály Mládeže za lidská práva tlumočí těchto 30 práv, tak, aby byly pro kohokoli lehce pochopitelné.
Scientologové na pěti kontinentech se spojili s vládními agenturami a nevládními organizacemi ve společném úsilí zvýšit v širokém měřítku povědomí a zavedení Všeobecné deklarace práv, prvního světového dokumentu o lidských právech Organizace spojených národů z roku 1948.
Scientologická církev vydala: Jak pomáháme – Spojeni za lid