| AZCAPOTZALCO, MEXIKO • 26. ZÁŘÍ, 2013 |
Scientologové v Mexiku využijí každé příležitosti , aby mohli mladistvým předat pravdu o drogách.
Dobrovolníci Národní scientologické organizace Mexika se zúčastnili veletrhu pořádaného Ministerstvem zdraví, který proběhl v září v severozápadní čtvrti Azcapotzalco hlavního města Mexika, aby předali mladistvým z této oblasti faktické informace o drogách a drogové závislosti. Vystavili plakáty a transparenty Pravda o drogách a rozdali stovky kopií brožury Pravda o drogách.
Podle Christian Science Monitor je užívání drog v Mexiku stále hluboko pod úrovní Spojených států, ale během posledního desetiletí je na vzestupu a dochází k alarmujícímu nárůstu užívání drog.
Program Pravda o drogách je založen na principu, že nejlepší čas, kdy se naučit něco o drogách je ještě předtím, než se stanou problémem. Proto dobrovolníci oslovují mládež ve školách prostřednictvím přednášek o protidrogové výchově a rozdáváním brožur Pravda o drogách na veletrzích a shromážděních po celý rok.
Brožurka Pravda o drogách je navržena tak, aby zachytila a udržela pozornost mladých lidí prostřednictví ilustrací, vylíčením krátkodobých a dlouhodobých efektů, které drogy způsobují – jak ovlivňují tělo a mysl – a prostřednictvím osobních příběhů mladých lidí, kteří upadli do pasti drogové závislosti.
Scientologická církev, která se věnuje vymycování zneužívání drog prostřednictvím vzdělání, podporuje inici