Budapešť, Maďarsko
15. října 2013
Na Den míru připomněli dobrovolníci ze Scientologické církve lidem, že práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN jsou základem míru.
Scientologové z Budapešti a dalších okolních měst slavili Mezinárodní den míru 21. září pochodem za lidská práva a pouliční demonstrací v centru města.
Pochod měl upozornit na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN jako účinný prostředek pro mír.
Když kráčeli v krásný podzimní den ulicemi Budapešti, kolemjdoucí se připojovali, provolávali 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv, která připomíná, že tato základní práva jsou základem míru.
Scientologové jsou členy budapešťské pobočky organizace Mládež za lidská práva, iniciativy pro lidská práva, kterou církev podporuje. Mládež za lidská práva se zaměřuje na to, že učí mládež o Všeobecné deklaraci lidských práv a inspiruje je, aby se stali obhájci tolerance a míru.
Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.
Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology