17. BUĎTE KOMPETENTNÍ

V době komplikovaných zařízení, rychlých strojů a dopravních prostředků závisí vlastní přežití a přežití rodiny a přátel z nemalé části na všeobecné kompetenci ostatních.
Ve světě obchodu, ve vědách, humanitních oborech a vládě může nekompetence ohrozit život
a budoucnost několika nebo mnoha lidí.
Jsem si jistý, že vás k tomu může napadnout velké množství příkladů.
Člověk se odjakživa snažil řídit svůj osud. Pověry, obětování bohům, rituální tance před lovem — na tohle všechno se můžeme dívat jako na pokusy ovládnout osud, ať už byly jakkoli slabé a bezúčinné.
Až když se člověk naučil myslet, oceňovat znalosti a věcně a kompetentně je používat, začal ovládat své okolí. Pravým „darem nebe“ by mohla být možnost být kompetentní.
Při každodenních aktivitách a činnostech si člověk váží schopnosti a dovednosti. Hrdinové nebo sportovci jsou díky jim zbožňováni.
Testem skutečné kompetence je konečný výsledek.
Člověk přežívá do té míry, do jaké je kompetentní. Do té míry, do jaké je nekompetentní, hyne.
Povzbuďte dosažení kompetence v čemkoli, co stojí za to. Pochvalte a odměňujte takovou
schopnost, ať na ni narazíte kdekoliv.
Požadujte vysokou úroveň kvality prováděné práce. Společnost je dobrá do takové míry, do jaké v ní můžete vy, vaše rodina a přátelé bezpečně žít.
Pozorování, studium a praxe jsou součástmi kompetence.

Dívejte se.
Přijímejte to, co sami vidíte, ne