16. BUĎTE PRACOVITÍ

Práce není vždy příjemná.

Ale málokdo je více nešťastný než lidé, kteří vedou bezcílný, zahálčivý a nudný život: děti, které nemají co na práci, dají matce pocítit svou rozmrzelost; sklíčenost nezaměstnaných, i když dostávají podporu, je příslovečná; důchodce, který už nemá v životě čeho dosáhnout, chátrá nečinností, jak se dá statisticky doložit.

Dokonce i turisté, zlákáni cestovní kanceláří k odpočinku, ztěžují průvodci život, když pro ně nemá nic, co by mohli dělat.

Samotný zármutek je možno ulehčit jednoduše tím, že se člověk do něčeho pustí.

Dokončení věcí velmi zvedá morálku. Skutečně se dá ukázat, že produkce je základem morálky.

Lidé, kteří nejsou pracovití, uvalují práci na jiné a jsou jim často na obtíž. Se zahálčivými lidmi je zatěžko vyjít. Nejenom, že člověka deprimují, mohou také představovat určité nebezpečí.

Dobrým řešením je přivést tyto lidi k tomu, aby se rozhodli pro nějakou aktivitu a pustili se do ní. Ukazuje se, že práce, která vede ke skutečné produkci, přinese nejtrvalejší prospěch.

Cesta ke štěstí je přímá a jednoduchá, obsahuje-li pracovitost, která vede ke skutečné produkci.

Část textu z knihy Cesta ke štěstí – soubor morálních pravidel od L. Ron Hubbarda