V zime majú priaznivci vojenskej histórie na severovýchode Slovenska obmedzené možnosti oboznamovania sa s touto zaujímavou kapitolou oslobodzovania Slovenska. Hlavná sezóna trvá od 1.mája do 15.októbra, potom Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, niektoré atrakcie obmedzí. Uzatvorená je vyhliadková veža na Dukle.

Našťastie pre turistov je celoročne otvorené Vojenské múzeums expozíciou priamo vo Svidníku. Časy otvorenia sa však rôznia a treba si na to dať pozor. V období 16. októbra až 30. novembra a 1. apríla až 30. apríla majú otvorené v utorok až piatokod9.00 do 15.00 hod., v sobotu a nedeľu od 11.00 do 15.00 hod. V období 1. decembra až 31. marca v utorok až piatok majú otvorené od 9.00 do 15.00 hod., ale v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov majú zatvorené.V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky, pri ktorej sa s obľubou fotografujú hlavne deti a mládež.

Vojenské múzeumvo Svidníku dokumentuje kapitolu vojnových dejín. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Je to preto, lebo jeho expozícia podáva zaujímavé svedectvo o priebehu Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944.Dokumentuje priebeh ťažkých bojov, ktoré sa na severovýchode Slovenska odohrávali v prvej aj druhej svetovej vojne. V múzeu sú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk o Dukliansky priesmyk.V parku je externá expozícia ťažkej vojenskej techniky.