Když vyrůstala v USA, zaměřovala se Lisa Cummins na jeden velmi důležitý bod své kariéry a to být co nejlepší matkou.

\\\"Už jako velmi mladá jsem se rozhodla, že budu mít čtyři děti a jako prvního chlapce,\\\" říká. \\\"Přesně to mám, a jsou to nejlepší přátelé.\\\"

Přesto, že se pevně držela svého cíle, studium Scientologie její představu o rodičovství radikálně změnilo.

\\\"Uvědomila jsem si, že moje práce jako rodiče je pomoci dětem najít jejich vlastní cestu ke vzkvétání a prosperitě, schopnosti komunikovat a schopnosti dosahovat své cíle a sny,\\\" říká.

Ve skutečnosti svůj úspěch, jako rodič, Lisa přičítá tomu, co se naučila v Scientologii.

\\\"Scientologická pravidla mi dala velkou spoustu nástrojů k práci s dětmi od jejich raného dětství, přes teenagerovská léta až po střední školu, a teď se jim vede skvěle,\\\" říká.

Zatímco děti vyrůstaly, její život se točil kolem nich, když je vedla od jedné činnosti ke druhé. Všichni čtyři už vyrostli a ona se začala věnovat nové kariéře fotografky a návrhářky a znovu, to co se naučila v Scientologii, jí přineslo užitek v práci a může tak pomáhat ostatním umělcům.

\\\"Scientologie mi pomohla skutečně ocenit význam umělce a jeho schopnost pozvednout člověka a společnost,\\\" říká Cummins. \\\"Mnozí lidé používají jen málo ze svých schopností. Miluji pomáhat rehabilitovat jejich kreativitu. \\\"