Słowacka PR Agencja PAPER LIFE poszukuje polską PR agencyję do współpracy.
Celem której będzie promocja słowackich i czeskich uzdrowisk, centrów odnowy biologicznej, hoteli
i operatorów turystycznych na polskich stronach internetowych zajmujących się turystyką, stylem życia,
jak również na informacjnych i bezpłatnych stronach. PR artykuły są napisane jak informacje prasowe,
pełne faktów i będą ciekawą lekturą dla polskich czytelników.
Informacje przygotowujemy i dostarczamy w języku polskim.
Z drugiej strony, PR agencja oferuje propagowanie polskich przedsiębiorstw i firm na stronach
czeskich i słowackich, w języku czeskim i słowackim.
Wystarczy podać informację prasową o prezentowanych podmiotach w języku polskim,
tłumaczenie i publikowanie zorganizuje nasza firma.
Z każdej jednej informacji PR gwarantujemy co najmniej 100 zapłaconych publikacji
na słowackich i 100 na czeskich stronach internetowych za zdecydowanie najniższą cenę na rynku.