Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., sa tento rok zúčastnil na obnove Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. Spoločnosť dodala spolu 98 kusov slnečných kolektorov TS 300, ktoré sú namontované na streche bazénovej haly a slúžia na ohrev bazénu a prípravu teplej vody pre školu. Po vykonanej rekonštrukcii získala táto škola Energetický certifikát a bola zaradená do energetickej triedy A0 ako jedna z prvých, ak nie úplne prvá, na Slovensku. Podľa tohto certifikátu podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje 17,4%. Informoval o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

,,Naša spoločnosť sa zúčastnila jednej z prvých a zároveň najprogresívnejších rekonštrukcií školy do energetickej triedy A0 na Slovensku. Išlo o komplexnú architektonickú i energetickú obnovu celého objektu. Aktívne sme sa zapojili na jar v roku 2016, kedy sme sa zúčastnili spracovania projektovej dokumentácie obnovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V roku 2017 prebehlo verejné obstarávanie a následne sa mohli začať stavebné práce. Z energetického pohľadu je po vykurovaní najväčším spotrebičom plavecký bazén s rozmermi 25×12 m. Na ohrev bazénu a prípravu teplej vody sa na streche bazénovej haly namontovalo na pomocnej oceľovej konštrukcii celkom 98 kusov TS300. Tie sú rozdelené do 14 blokov po 7 ks. Kolektormi získané teplo sa využíva na ohrev TUV v dvoch zásobníkoch po 1000 litrov a na ohrev bazénovej vody.