Lázně Luhačovice se s městem na financování údržby lázeňského areálu nedohodly

Akciová společnost Lázně Luhačovice se s městem Luhačovice na financování údržby lázeňského areálu nedohodla, proto se obrátí na soud. Předmětem sporu mezi lázněmi a vedením Luhačovic je kdo a za kolik má udržovat lázeňský park, jehož pozemky vlastní lázně, ale jsou zcela bezplatně užívány veřejností včetně hostů jejích konkurentů. Akciová společnost vynakládá bez investic na úpravy parků a zahrad 4-6 mil. korun ročně v závislosti na potřebách konkrétního roku. Navíc v roce 2014 investovala akciová společnost z vlastních zdrojů na revitalizace lázeňského areálu (především zeleně) 8 mil. korun. Město však dosud na tento účel nepřispívalo ani korunu. Po opakovaných výzvách zastupitelé města nabídli akciové společnosti spoluúčast pouze 1,5 mil. korun a jen za dvě třetiny pozemků, které jsou veřejným prostranstvím. Nabídka byla navíc pouze na dobu do konce roku 2017 a s podmínkou, že dalších 500 000 Kč bude spoluúčast Lázní Luhačovice, a.s. Informoval o tom generální ředitel lázní Eduard Bláha.

„Byli jsme připraveni akceptovat i příspěvek pouhých 2,5 mil. Kč za stávající rozsah veřejného prostranství. Město ale ve svém posledním postoji nabídlo jen 1,5 mil. Kč za dvě třetiny pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, a na pouhý rok. To považujeme za nic neřešící návrh. Jde o sumu, která stačí na „oprašování“, ale je naprosto nedostatečná pro zastavení chátrání komunikací v areálu.