Ovládáme systémy proklikové reklamy. Přivedeme rychle a efektivně klienty, rychle reagujeme a vše podstatné měříme. Umíme analyzovat a rozebrat na kousky i velké projekty. Zjistíme co je zapotřebí změnit, a navrhneme co konkrétně udělat. Více na Semtix.cz