New York
28. května 2014
Zázračný příběh pokračuje – scientologický Dobrovolný duchovní Ayal Lindeman pyšně přihlížel, jak Ralph Mary Gedeon 18. května 2014 absolvoval dvouletou státní vysokou školu.
Je to zázrak, že Ralph Mary Gedeon byl schopen dojít na pódium dvouleté vysoké školy v Rocklandu, aby 18. května přijal svůj diplom – zázrak, který začal před čtyřmi lety v troskách Port -au-Prince.
Gedeon (26 let), který absolvoval s vyznamenáním v oblasti technických věd a prefabrikátů, připisuje scientologickému Dobrovolnému duchovnímu Ayalu Lindemanovi to, že je dnes naživu.
Gedeon byl 12. ledna 2010 ve třídě, když udeřilo zemětřesení na Haiti, a jeho škola se zhroutila a pohřbila ho zaživa.
Napůl při vědomí snil, že jeho otec přišel, aby ho vzal do nebe. Gedeon zvolal: „Otče, otče – já jsem tady!“, právě když jeho otec, zoufale prohledávající trosky školy, stál nad místem, kde byl Gedeon chycen v pasti.
Než ho otec vyhrabal, uplynuly dva dny. A když konečně našli nemocnici, která by ho mohla přijmout, Gedeon byl skoro mrtvý. Infekce z jeho rozdrcené nohy se šířila po celém těle. Jediná šance, kterou měl, byla amputace, a ani to neslibovalo zachránit jeho život.
Gedeon operaci odmítl. Věděl, že po amputaci by na Haiti nikdy nebyl schopen najít práci nebo se vrátit do školy. Byl by zátěží pro jeho matku a otce po zbytek svého života.