Dámské a pánské chytré hodinky

Na sviatok detí 31. mája sa Vígľašský zámok opäť rozozvučí detským smiechom a zábavnými atrakciami. Pre More >