Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom je nielen výrobcom, ale aj školí všetkých záujemcov v oblasti inštalácie slnečných tepelných i fotovoltických systémov. Navyše poskytuje na svojich webových stránkach http://www.thermosolar.sk svojim potenciálnym zákazníkom aj poradenskú službu a venuje sa aj skúšobníctvu. Informoval o tom technický riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas.

,,Aj v tomto roku pokračujeme v školení inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie.V poradí už piate tohtoročné školenie inštalatérov slnečných systémov prebehne v termíne 18. až 20.6.2014. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky (kombinovaný modul FV + FT). Upozorňujeme, že sa blíži čas letných prázdnin a dovolenkového obdobia a preto ďalšie školenie počas tohoto obdobia nie je plánované. Všetkým záujemcom preto odporúčame absolvovanie akreditovaného školenia ešte v júnovom termíne,“ konštatoval A. Gottas.

Dodal, že školenie začne termickými systémami a postupne sa prejde k fotovoltike:
18.6.2014 – Modul \"Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov\"
19.6.2014 – Modul \"Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov\" + Modul \"Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov\"
20.6.2014 – Modul \"Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov\"