3. Nebuďte promiskuitní
Sex je prostředek, který člověk používá, aby zajistil pomocí rodiny a dětí svoje přetrvání. Pohlavní život může přinést hodně radosti a štěstí: příroda měla v úmyslu zachovat jeho prostřednictvím lidstvo. Zneužití a chybné chování s sebou ale přinášení těžké následky a tresty: vypadá to, že také toto měla příroda v úmyslu.
Buďte věrní svému sexuálnímu partnerovi:
Nevěra sexuálního partnera může těžce ohrozit vaše přežití. Dějiny a noviny jsou plné příkladů prudkosti lidských vášní, které byly vzbuzeny nevěrou. „Vina“ je menším zlem. Žárlivost a pomsta jsou větší obludy: člověk nikdy neví, kdy se probudí. Je jednoduché, mluvit o tom, že je člověk „civilizovaný“, „bez zábran“ a „ plný pochopení“, ale slovy není možné dát zničený život zase do pořádku. „Pocit viny“ neřeže tak ostře jako nůž v zádech nebo rozemleté sklo v polévce.
Kromě toho vyvstává otázka zdraví. Když nepožadujete věrnost svého sexuálního partnera, vystavujete se sami nemocem. Krátkou dobu se zdálo, že člověk má pod kontrolou všechny pohlavní nemoci. V současnosti tomu tak není, a je otázkou, zda tomu tak vůbec kdy bylo. Existují nevyléčitelné druhy takových nemocí.
Problémy špatného pohlavního chování nejsou nové. Mocné náboženství buddhizmus vymizelo v 7. století z Indie. Příčinou byla, jak sdělovali jejich vlastní kronikáři, sexuální promiskuita v buddhistických klášterech. V naší době můžeme pozorovat, že komerční a jiné organi