Bronzová socha kata v životní velikosti zatraktivňuje od 4. července 2016 Radniční náměstí historického města Bardejov, které je zapsáno do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Socha pochází z restaurátorské a sochařské dílny otce a syna – Martina a Viktora Kutných, kteří ji i financovali spolu se sponzory a přispělo i město Bardejov.

Socha kata na Radničním náměstí je vysoká 190 cm a je umístěna před bardejovskými dominantami, goticko-renesanční radnicí a Bazilikou svatého Egidia. Nedaleko je i Katův dům, kde kat bydlel a v kostele měl svoji lavici. Katův dům i lavici v kostele nedávno autor sochy Martin Kutný i restauroval. Bardejov získal právo meče, čili výsadu vykonávat popravy (hrdelní právo) v polovině 14. století od uherského krále Ludvíka I. Velikého.

Ředitel Oblastní organizace cestovního ruchu (OOCR) "ŠARIŠ" – Bardejov Ing. Radomír Jančošek k tomu poznamenává: „Nová atrakce Bardejova – socha kata, se okamžitě po osazení stala předmětem zájmu návštěvníků. Fotografují se s ní jednotlivci i celé zájezdy domácích a zahraničních turistů. Oblíbenou je hlavně póza s hlavou na špalku, přičemž si pod sekeru neváhají kleknout pro co nejlepší fotografii mladí i starší turisté. Ještě je jen několik dní po osazení sochy a už je zřejmé, že se stane dalším magnetem turistického ruchu horního Šariše. Dosud byla jednou z nejfotografovanějších soch v okolí