Velkoformátové kopírování je určeno jak pro odbornou veřejnost z oblastí CAD, GIS, reprografie a reklamy, tak i pro širokou veřejnost, která s velkými formáty pracuje, např.:

CAD: plány, schémata, výkresy
GIS: katastrální mapy, územní plány, inženýrské sítě
reprografie: fotografie, obrazy, kartografická díla
reklama: postery, prezentační materiály, loga
široká veřejnost: plakáty, projekty a studie, přílohy seminárních a diplomových prací