Rozrůstající se města o obce stále častěji naráží na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch a pozemků.

http://www.asio.cz/cz/as-krecht-link