Udržanie správnej teploty v školách a predškolských zariadeniach je veľmi dôležité pre zdravie a koncentráciu žiakov a študentov. Ak chceme čeliť tejto výzve, efektívny vykurovací systém nestačí. Kľúčom k úspechu je efektívna regulácia tepla v jednotlivých miestnostiach v závislosti od reálnych potrieb, kde tepelný komfort zabezpečuje moderný systém regulácie radiátorového vykurovania firmy TECH CONTROLLERS. Zaručí, že ráno prídu žiaci do práve príjemne vyhriatej miestnosti a po ich odchode sa nebudú vykurovať prázdne miestnosti. Ušetrené tisíce eur ročne za kúrenie sa tak môžu použiť na iné potreby škôl.

Vykurovanie v školách, ale aj zdravie a koncentrácia počas vyučovania

Fyzické podmienky v jednotlivých učebniach majú výrazný vplyv na zdravie a koncentráciu detí počas pobytu v škole. Príliš vysoká, ale aj príliš nízka teplota v miestnostiach je rušivým faktorom a spôsobuje zníženie koncentrácie a tým aj úrovne získavania vedomostí. Okrem toho rýchle zmeny teploty počas presunu medzi triedami, stravovacím zariadením alebo telocvičňou, vplývajú nepriaznivo na naše pocity a predstavujú väčšie riziko ochorenia. Takéto problémy je možné ľahko napraviť pomocou regulácie pre radiátorové vykurovanie.

Moderná regulácia v modernej škole
Regulácia teploty v miestnostiach s nainštalovanými radiátormy je vďaka moderným zariadeniam veľmi jednoduchá a efektívna.