Společnost Dignus.cz vytvořila žádaný docházkový modul pro svěřené děti a vlastní zaměstnance. Vynikající online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má jednoduchý systém užívání a je spolehlivě zabezpečen. Dignus informační systém školky je připraven pro pracovníky, jejich nadřízené i rodiče, je pomocníkem rodičům a pedagogům při výchově svěřených děcek. Dignus je systém, jenž umí podávat informace rodičům, umožňuje vkládat aktuální zprávy, fotografie, stejně tak můžete vložit i podklady pro fakturaci. Také se díky prověřenému, ale uživatelsky pochopitelnému modulu může lehce vypočítat školné z podkladů o docházce dětí. Nadřízeným i pracovníkům ve školních zařízeních informační systém školky ulehčuje spravování žádostí o dovolenou a jejich celou evidenci. Vypočítání statistik a sestav pro vedení školky je součástí systému.
Provozovatel školního zařízení si musí průběžně evidovat docházku dětí, docházka dětí se tedy musí evidovat. Docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splnil potřebu elektronické registrace docházky dětí za využití čipů či vstupních karet. Program Dignus práci zaměstnanců usnadní, k tomu navíc usnadní registraci celého provozu mateřské školky, dětské skupiny a také jeslí. Modul Dignus bude školským pracovníkům před uvedením do praxe ukázán, vyřeší se zásadní problémy, na jakékoli otázky se všem dostane odpovědi.
Modulu Dignus porozumí i ti vychovatelé, již více zvládají vzdělávání dětí než administrativní úkony.