Public relation (vztahy s veřejností) poskytuje metody k tomu, jak přenést své myšlenky a dosáhnout toho, aby byly přijaty – schopnost absolutně nezbytnou, když se člověk snaží prosazovat nové myšlenky. Je to způsob, jak získat podporu pro své projekty a aktivity.
Public relation se dříve používalo velice omezeně, protože bylo obecně považováno za metody k získání publicity. Postrádalo velice důležité prvky. Z důvodu pokroku učiněného některými důležitými objevy v Scientologii se celá tato aktivita stala výrazně použitelnější a efektivnější.
Zdokonalení public relation L. Ron Hubbardem učinilo tento předmět nejen nepostradatelným pro jakoukoli skupinu nebo jednotlivce, ale odstranilo dříve neodmyslitelná omezení, která tento předmět měl. Přestože je celá technologie public relation rozsáhlá, budou mít principy obsažené v brožuře Public relation obrovskou hodnotu pro kohokoli, kdo má hodnotný cíl.
Více na dianetika.cz