„Člověk je do té míry živý, do jaké dokáže komunikovat.“ A komunikace je důležitou stránkou života, kterou L. Ron Hubbard probádal skutečně důkladně, a napsal na toto důležité téma mnoho prací. Schopnost komunikovat je velice důležitá v každé oblasti mezilidských vztahů. Komunikace je vlastně jedinou činností, kterou všichni lidé sdílejí.
Přínos efektivní komunikace je příliš rozsáhlý na to, abychom jej zde uvedli ve vší úplnosti, protože obohacuje všechny stránky života od osobních až po pracovní. Schopnost komunikovat je základem úspěchu v každé oblasti života!
V brožuře Komunikace se dozvíte, z čeho se skládá komunikace a jak poznat špatnou komunikaci, dozvíte se, z jakých částí se komunikace skládá a jak je použít. Také se dozvíte, proč více komunikace a ne méně, přináší jednotlivci větší svobodu.
Tato brožura také obsahuje mnohá cvičení vyvinutá panem Hubbardem, která zvyšují úroveň komunikace a mají obrovské praktické využití v životě. Důkladné porozumění těmto údajům vám poskytne nástroje, které můžete používat celý život.
Více na dianetika.cz